Del 7

 

Billederne og teksten i denne - 7. del - omfatter "Tilbygningen i 2014". 

 

Ombygning og Udbygning.

(Indsat 15. februar 2014)

 

Lynge Brugs har igennem tiderne nøje fulgt udviklingen i detailhandlen og løbende investeret i butikkens indre og ydre stand. Det har således altid været foreningens erklærede mål, at fremstå som den mest attraktive madbutik i Lynge og Omegn.

 

Ombygninger og udbygninger er sket adskillige gange siden den første butik blev åbnet i 1910. Senest er der i 2009 foretaget en større tilbygning, hvor det bl.a. var nødvendigt at flytte søen bag butikken et pænt stykke mod øst. Ved denne udbygning blev der skabt et udvidet butiksareal bagerst i butikken med bl.a. køleskabe for mejeriprodukter og en større aktivitetsplads. Samtidig blev inventaret i det øvrige butiksareal omflyttet. 

 

Siden tilbygningen i 2009 er der investeret i et større fryserum på lageret og slagterområdet er blev åbnet op ud imod kunderne. Endelig er der her i januar igen blevet omrokeret på inventaret for at skabe to brede gange op imod kassesluserne. Det har medført, at øl og vand, personlig pleje, husholdningsartikler og slik har flyttet pladser, hvilket igen har skabt væsentlig mere plads i området lige op imod kasserne. Og ved indgangen til selve butikken er børnetekstiler, legetøj og børne/babyartikler blevet samlet på et meget overskueligt område.  Alt dette har haft til formål at give vores medlemmer og kunder en bedre oplevelse af rum i butikken.

 

Vi undskylder naturligvis meget for, at vi har rodet i januar måned, men vi synes selv, at placeringen af varegrupperne er blevet mere logisk og optimal. Samtidig har vi erfaret, at kunderne har taget rigtig godt imod den nye indretning.

 

Men! Knap er vi færdige med denne tilbygning, førend vi starter på et nyt projekt, og påbegynder udskiftningen af samtlige butikkens køle- og frysemontre. De eksisterende montre er gamle og udslidte, og lever bestemt ikke op til nutidens krav specielt ikke hvad angår udledningen af CO2 samt sikkerheden ved brug af freon. De nyt faciliteter vil også give en mærkbar nedsættelse af elforbruget.

 

Bestyrelsen har netop godkendt en investring på ca. kr. 3 mio til dette projekt, som vil blive startet indenfor kort tid og forventes færdig i god tid inden påske.

 

I forlængelse af ovennævnte arbejder vi med en større om- og udbygning af både indgangspartiet, forområdet og kontorfaciliteterne. Dette arbejde påbegyndes i juni måned og vil vare ved henover sommerperioden.

 

Vi håber meget på, at vore medlemmer og kunder vil have forståelse for roderiet og vi undskylder meget for de ulemper det måtte have. Men på den anden side ser vi alle frem til at kunne præsentere en endnu flottere butik, der både lever op til myndighedernes krav og kundernes ønsker og forventninger til områdets mest attraktive madbutik.

   

Renovering af køle-/fryseområdet.

 (Indsat 8. marts 2014)

 

Her i begyndelsen af marts starter udskiftningen af køle- og frysemøblerne.

 

Fra 1. januar 2015 vil det ikke længere være muligt at købe kølemidlet R22, som vores anlæg er baseret på. Det betyder, at vores gamle møbler - hvoraf en del er over 20 år - skal udskiftes, bl.a. også med henblik på at etablere et CO2 frit anlæg. Udover selve møblerne er det også nødvendigt at udskifte maskiner og forbindelsesrør. Når de nye møbler er opstillet, vil der samtidig være en væsentlig reducering i el-forbruget til glæde for butikkens omkostninger og miljøet.

 

I ombygningsfasen - der kommer til at vare i hele marts måned - vil der være en del gener, hvor gamle møbler fjernes og nye sættes op. Varerne vil derfor også ligge andre steder end forventet, og man skal til at snog sig imellem håndværkere, ledninger og diverse montageudstyr.

 

Vi beklager naturligvis de ulemper, renoveringen måtte medføre, men glæder os til at kunne præsentere det helt nye miljøvenlige køle-/fryseområde. 

 

Læs iøvrigt nedenfor om vores overordnede ombygnings- og tilbygningsaktiviteter.

 

Udbygning af forområdet.

(Indsat 13. maj 2014)

 

Renoveringen af køle- og fryseområdet er nu afsluttet, og rigtig mange af vore kunder har rost de nye køle- og frysemøbler.

 

Vi er også selv godt tilfredse med resultatet. Vi har fået et noget større salgsareal, og samtidig har vi en god mavefornemmelse ved at investeringen med et CO2 frit anlæg vil gavne miljøet og - forhåbentlig - også give markante omkostningsbesparelser på elregningen.

 

Men vi skal - som lovet på generalforsamlingen - videre med vore investerings-planer, og bestyrelsen har netop taget principbeslutning om at igangsætte processen for udbygning af indgangspartiet og hele forområdet. Udbygningen sker ud imod parkeringspladsen på selve Lynge Bytorv og tilbygningen vil give ekstra 250 m2 salgsareal samt et meget større indgangs-/udgangsparti. Det er vores klare intention, at kunderne skal kunne passere uhindret ind og ud af butikken på trods af Sørens spændende knald-tilbud i området.

 

I den kommende tid vil vi her på siden give meget mere information om selve udbygningen og om de ændrede adgangs-forhold, vi desværre vil være nødt til at etablere igennem dele af udbygningsprocessen.  

  

Formålet med udvidelsen af indgangspartiet og forområdet.

(Indsat 30. juni 2014)

 

Nu starter udbygningen for alvor. Som tidligere nævnt sker det ud imod selve Lynge Bytorv, og tilbygningen vil give ekstra 250 m2 salgsareal samt et meget større indgangs- og udgangsparti.

 

Hensigten er at skabe mere luft og overskuelighed i butikken med bredere gange, mere rummelighed og færre forhindringer. Samtidig skal dynamikken bevares og forstærkes med endnu bedre og flere salgsudstillinger samt spændende områder, som vil kunne anvendes til at styrke vores kompetencer på fødevareområdet.

 

Vi vil få et betydeligt større og pænere indgangsparti, hvor der vil være masser af plads til vores kunder samtidig med at salgmiljøet bibeholdes. Udbygningen vil også byde på en helt ny og større blomsterafdeling, en mere attraktiv bagerafdeling og en ny kiosk, der fortsat vil være butikkens servicecenter.

 

Den samlede investering vil beløbe sig til et to cifret millionbeløb.

 

Desværre vil udbygningen betyde 8 færre parkeringspladser på selve Lynge Bytorv. Det beklager vi meget, men håber naturligvis, at den nye butiksindretning vil kompensere for denne ulempe.

 

Udbygningen forventes afsluttet inden efterårsferien. Da hele indgangs-partiet skal ombygges, vil der være ændringer i adgangsforholdene, men butikken vil på intet tidspunkt være lukket.

 

I første omgang vil der på fortovet og parkeringsområdet umiddelbart foran butikken blive foretaget udgravning til funderinger, og det vil naturligvis medføre arbejdskørsel, støj- og støvgener. Vi beklager dette meget, men håber på vore kunders forståelse.

 

Målet er jo trods alt at skabe en ny og endnu bedre butik!!

  

De forskellige faser i nybyggeriet.

 (Indsat 2. juli 2014)

 

Byggeriet fik en god start den 1. juli, og det er naturligvis vores allesammens håb, at den fastlagte byggeplan vil holde. Hvis dette er tilfældet vil aflevering af udbygningen ske onsdag den 8. oktober 2014. Men lad os nu se om det holder. I ethvert byggeri forekommer der jo undervejs overraskelser og forhindringer, der kan forsinket arbejdet.

 

I de næste par uger vil byggearbejdet - logisk nok - være koncentreret omkring nedrivning af ydervægge ud imod Lynge Bytorv, samt funde-ringer på det tidligere fortov og parkeringpladserne umiddelbart ind imod den eksisterende bygning. Når dette er afsluttet vil den nødvendige kloakering ved nybygningen blive påbegyndt.

 

I 2. halvdel af juli starter selve udbygningen, hvor tømrerne vil opføre en bagmur og lave tagkonstruktionen. Parallelt med dette igangsættes de nødvendige rørarbejder bl.a. til det nye toilet og den nye bager-afdeling, og endelig vil murerne starte opbygningen af facademuren, betonvæggene og vægfliserne. I denne periode påbegyndes også monteringen af en stålkonstruktion til indgangspartiet.

 

Hvis planen holder vil der i 1. halvdel af august  komme tagsten på tagkonstruktionen, og umiddelbart derefter vil der blive opsat  gipslofter i tilbygningen. I denne periode udføres også gulvbelægningen, og der vil blive påmonteret tagrender samt zinkbelægning på taget i vindfanget.

 

Medio august er det planen at starte installationen af el. I første omgang påbegyndes installationenen af den sidste ny LED belysning i hele det eksisterende salgsområde. Her bliver det meget spændende at se, om belysningen er tilstrækkelig. At der er tale om væsentlige besparelser i energi, strøm og dermed også penge er indlysende, men om det også giver en tilfredsstillende belysning både generelt og på de enkelte produkter, er endnu et åbent spørgsmål. Rent umiddelbart er erfaringen fra andre SuperBrugser, at LED belysningen skal suppleres med en spotbelysning. Men nu får vi se!

 

Fra og med 2. halvdel af august kan så malerarbejdet påbegyndes, og i begyndelsen af september kan opsætning af ventaltionsanlæg samt den afsluttende installation af el i tilbygningen udføres.

 

Vi holder vejret og håber på, at planen kan holde!

 

Læs mere om formålet med udvidelsen nedenfor.

 

Kloakarbejde og udbygning netop nu.

(Indsat 29. august 2014)

 

Kloakarbejdet.

 

Ikke nok med at vi - Brugsen - roder på Lynge Bytorv, nu har også det offentlige - repræsenteret ved Rudersdal Forsyning - parkeret en kæmpe gravemaskine midt på torvet. Årsagen hertil er et nedbrudt kloaksystem, der skal renoveres.

 

Opgravningen startede i uge 35, og det vil fortsætte de næste 2 uger. I uge 36 stiller forsyningsselskabet med en boremaskine af samme type som Metro-boremaskinerne, blot med et mindre borehoved. Når den er færdig med sit arbejde, bliver nye kloakrør skudt ind, og det hele burde være færdig omkring den 9. september.

 

Indtil da vil det næsten være en umulighed at parkere på Lynge Bytorv. Hvis man kører ind, skal man regne med at bakke ud igen, og de efterfølgende biler har lidt svært ved at forstå den manøvre.

 

Så derfor et godt råd!! Parkér bilen på P-pladsen ved søen. Der er masser af plads, og så er der en flot udsigt til søen.

 

Vi beklager meget dette ekstra roderi, men vi har ingen indflydelse på Rudersdal Forsyningsselskabs arbejdsplaner!

 

Udbygningen.

 

Udbygningen forløber som planlagt. Der har være nogle få udfordringer, som ikke var med i den opringelige plan, men det har ikke rykket ved det overordnede billede. Vi havde et festligt rejsegilde den 13. august og nu er tømrerne og murerne ved at pakke sammen. Folkene, der lavede betonfundamentet, er for længst flyttet til andre opgaver, og udvendigt mangler vi blot taget, et arbejde som nu også er i gang.

 

Indgangstunellen nedtages i uge 36, og der etableres en nødindgang lige som dén, der blev etableret, da byggeriet startede. (På højre side af den opringelige indgang).

  

Indvendigt er elektrikerne også i gang. Hér gælder det etableringen af LED belysning i hele butikken. Oprin-deligt var det kun beregnet til udbygningen, men vores bygningsrådgiver foreslog at tage det hele på én gang. Det ville samlet set blive billigere. 

 

Vi regner fortsat med, at selve udbygningen vil være færdig før efterårsferien, og at vi kan holde et festligt åbningsarrangement umiddelbart efter efterårsferien.

 

 

Den nye bagerafdeling.

(Indsat 15. september 2014)

 

I uge 38 og 39 vil bagerafdelingen være helt lukket. Det gamle inventar vil blive fjernet, og vi vil få en helt ny og meget større bagerafdeling. Der vil blive etableret et decideret bagerlokale bag udsalget, og her vil der blive opsat store ovne, der vil kunne sikre brød af en meget bedre kvalitet end i dag.

 

Vi glæder os virkelig meget til at byde vores kunder og medlemmer vel- kommen i den nye bagerafdeling.

  

Den store omflytning.

(Indsat 24. september 2014)

 

Håndværkerne er nu - mere eller mindre - ved at være færdig med udendørsarbejdet, og er rykket ind i butikkens forområde. Her er der travlhed med at færdiggøre indgangspartiet, etablere den nye café og det nye kundetoilet, og ikke mindst opbygge den nye bagerafdeling. I afdelingen skal der - ud over selve salgsområdet - indrettes et baglokale med køle- og fryse-faciliteter til det brød, der i løbet af dagen skal bages i de 2 store nyindkøbte bageovne. 

 

I den gamle kiosk er der lige nu en meget sparsom belysning, idet elektrikerne er ved at installere de sidste LED lysamaturer. Når de nye kage- og brødmontrer opstilles, vil en ny kioskenhed blive flyttet og indrettet sammen med og i direkte forlængelse af disse. Alt dette for at skabe et meget stort aktivitetsområde lige inden man går ind i selve butikken. Denne aktivitetsplads vil også omfatte dét område, hvor blomsterafdelingen ligger i dag. Blomsterafdelingen vil således blive flyttet til et større område i indgangspartiets højre side.

 

Når man har passeret aktivitetsområdet, og er på vej ind i selve butikken, vil man til venstre se, at flaskeautomaterne er vendt med front direkte imod kunderne. I samme område - op imod bagvæggen til Hillerødvej - vil der være endnu en aktivitetsplads specielt med fokus på sæsonvarer som f.eks. grillkul, pejsebriketter, juleartiler, haveartikler etc.

 

Drejer man til højre vil man nu i stedet for non-food og personlig pleje møde butikkens tørvaresortiment. Langs bagvæggen vil der være krydderier, konserves, olie, sennep etc. mens der udfra væggen vil være salgsreoler med kaffe, the, saft, juice, morgenmadsprodukter, marmelade, frugtkonserves og sukker. På højre side af hovedgangen vil der være kager, knækbrød, dressing mm.

 

Frugt- og grøntafdelingen, slagteren og delikatessen vil ikke blive berørt af omflytningen, og det samme gælder for mejeri-afdelingen samt de netop installerede køle- og frysemontrer. Heller ikke vin, øl og vand, chips samt slik vil blive flyttet.

 

På venstre side af hovedgangen op imod kasseområdet - og på modsatte side af vinen - vil der være salgsreoler med urtekram, køkkenartikler, kort og DVD'er, samt cykel- og autoartikler. I det nye salgsområde ud imod parkeringspladsen vil der være opsat reoler med husholdningsartikler og dyrefoder, samt "alt til kroppen" (dvs. personlig pleje). Lige foran kasseområdet vil der blive endnu et aktivitetsområde specielt med fokus på nonfood artikler herunder tekstiler.

 

Hele denne omflytning følger et nyt koncept udviklet af COOP, hvor overskuelighed og ekstra plads i gangarealerne er vigtige indgredienser. Konceptet er allerede taget i brug i flere SuperBrugser med stor succes, og vi håber natuligvis også, at det vil blive til glæde for vores kunder og medlemmer.

 

Afslutningen.

(Indsat 9. oktober 2014)

  

Så er udbygningen af Lynge Brugs færdig, og åbningsfesten afholdes torsdag den 23. oktober.

  

Vi startede byggeriet netop da sommerferien begyndte, og vi regnede med og håbede på, at det hele ville være færdigt lige inden efterårsferien. Det lykkedes, og vi er meget stolte over det resultat, man nu kan se på Lynge Bytorv. Det var virkelig en stram og ambitiøs tidsplan, vi havde lagt, men med en meget dygtig byggeledelse, et godt hold håndværkere, der forstod samarbejdets kunst, og understøttet af et fantastisk sommervejr, blev vores mål opfyldt.

 

Selve bygningens udformning lever fuldstændig op til vores planer og drømme. Vi har fået en meget flot – næste pompøs – indgangsportal, og en smuk facade ud imod Bytorvet med arkitektonisk markante vinduespartier. Hele facaden – synes vi selv – fremstår med et æstetisk og indbydende præg, der giver lyst til at træde ind i selve bygningen.

 

Herinde møder man et forområde, der leder tankerne hen på de største varehuse. Med en ny blomsterafdeling til højre og en ny bagerafdeling til venstre synes vi, der skabes en flot ramme om indgangen til en god indkøbsoplevelse. Rundt i hele butikken vil vi gerne, at den gode indkøbsoplevelse bliver bekræftet, bl.a. af de mange aktivitetstorve, de brede gange og de korte, lave reolsektioner. Alt dette for at skabe dén rummelighed vi syntes, vi savnede i den gamle butik.

 

Den store udfordring for butikkens personale – udover støvet og støjen fra selve byggeriet - har været omflytningen af reolsektionerne og varerne. Da vi første gang blev præsenteret for ideen med at flytte kolonialvarer frem til indgangen i butikken, tog det et par dage, inden vi var klar til at tage beslutningen. Koncept-oplægget kom fra COOP, der havde indført det i en række andre Super-Brugser, og med deres erfaringer i mente lod vi os overbevise om, at det var den helt rigtige løsning. Omrokeringen betød også at nonfood varerne nu blev flyttet hen imod kasserne og at artikler til personlig pleje samt husholdningsartikler kom ind i det nybyggede område ud imod Lynge Bytorv.

 

På aktivitetstorvene og i de brede hovedgange har vi planer om at skabe aktivi-teter, der giver vores kunder en ”aha oplevelse”. De skal føle, at dét at gå i Super-Brugsen i Lynge ikke alene drejer sig om de daglige fornødenheder, men også den inspiration, der kan skabe en rigtig god madoplevelse i hverdagen og i weekenden.

 

Vi har i flere omgange talt med vores kunder og medlemmer om forløbet i byggeriet og om flytningen af varerne, og vi er meget glade for, at hele processen er blevet så positivt modtaget. Selv da hele P-pladsen blev reduceret til et frimærke med invasionen af Rudersdal Forsynings "Grave- og Metroboremaskiner”, tog kunderne det med stoisk ro. ”Det skal være skidt, før det bliver godt, og vi glæder os til det færdige resultat,” refererer Jens-Erik Klose fra samtalerne.

 

Lige nu glæder vi os til at se alle vores kunder og medlemmer til åbningsfesten torsdag den 23. oktober kl. 09.00

  

Allerød Nyt Debatindlæg!

Publiceret: 22. Oktober 2014 11:49

 

Et stort tak til personalet i SuperBrugsen i Lynge!

 

Af Lene Olsen, Lizzie Nørgaard og Ann Nørgaard

  

Som fast kunde i SuperBrugsen i Lynge, vil min mor, søster og jeg gerne sige tusind tak til det mest fantastiske personale der findes. Fra start til slut under hele renoveringen, har alle taget denne frygtelige larm og støv med et smil og overskud, der er helt unikt. I har alle været enestående, selv om det må have været rædselsfuldt. Vi har haft så ondt af Jer.

 

Min 90-årige mor skal helst op til Jer dagligt, for at få sin "indsprøjtning" af smil og en sød bemærkning. Hun "elsker" sin SuperBrugs.

 

Min søster der bor i Kgs. Lyngby og besøger min mor hver fredag, handler samtidig stort ind i vores SuperBrugs. Dette kun alene på grund af personalet. Det siger vist det hele, da der er udbud nok af Supermarkeder i Kgs. Lyngby.

 

Nu er personalet rost, men syntes også at håndværkerne skal nævnes. Det har hver dag været spændende at følge hvor langt de nu var kommet. Det må også have været en udfordring for dem at arbejde et sted, hvor der dagligt var åbent. Skønt at se hvordan et samarbejde mellem personale og håndværkere kan fungere på bedste vis.

 

Personligt syntes jeg at Lynge har fået en fantastisk flot SuperBrugs, som I kan være stolte af. Når det så er sagt, er jeg lidt skuffet over blomsterafdelingen, som jeg ikke synes har fået den fremtrædende plads, som jeg synes den fortjener - med de dygtige blomsterdekoratører, og kan ikke forstå, hvordan de kan arbejde på så lidt bordplads.

 

Det er bare min mening, der kan være forkert, men er nok indoktrineret som uddannet blomsterdekoratør. Opstillingen af varer, syntes jeg er blevet fantastisk - meget nemmere at finde rundt.

 

Endnu engang til lykke med den/vores flotte SuperBrugs. 

 

Allerød Nyt: Mange til åbningsfest i SuperBrugsen.

Publiceret: 28. Oktober 2014 - Michael Braunstein.


Der var stort rykind, da SuperBrugsen i Lynge torsdag slog dørene op til en ny og større butik.

 

Rigtig mange mennesker stod klar med indkøbsvognene, da SuperBrugsen i Lynge torsdag morgen den 23. oktober åbnede i en helt ny og større udgave. Åbningsfesten startede kl. 8.00 med morgenbrød og kaffe, og kl. 8.30 var der morgensang med "Scream Team" fra Allerød Musikskole.

 

Formanden for bestyrelsen, Gert Güttler, var den første på talestolen. Han fremhævede den flotte nye indgangsportal, det nye forområde og de mange nye muligheder for aktiviteter rundt omkring i butikken. "Vi har fået en lys, rummelig og indbydende butik" sagde Gert Güttler.

 

Uddeler Jens Erik Klose kaldte det en kæmpestor fornøjelse efter  næsten fire måneders ombygning, at kunne tage en flot og lys butik i brug. "Vi har fået plads til det hele, både varer og mennesker. Det har været en sej omstilling, hvor man på et tidspunkt godt kunne tro, et der var ved at blive gravet ud til metroen i Lynge. Men takket være personalets fantastiske  indsat og kundernes lige så fantastiske tålmodighed, er vi nu kommet i mål. Det var en god og rigtig beslutning" sagde Jens Erik Klose, der også takkede bestyrelsen varmt.


Borgmester Jørgen Johansen klippede snoren over til den ombyggede butik, hvorefter de mange ventende kunder strømmede ind.  Til de første 100 var der en gratis buket roser.

 

Inden saksen kom i brug sagde borgmesteren: "SuperBrugsen er en stor og vigtig del af handelslivet i Lynge, så det er klart, at en begivenhed som denne udløser en fest. Og det er jo nærmest en familiefest, for mange af jer kender jo hinanden. SuperBrugsen er med til at tage et ansvar for lokalsamfundet og gøre Lynge til et godt sted at bo.Det glæder mig, at SuperBrugsen nu udvider det lokale engagement med støtte hvert kvartal til lokale initiativer" sagde Jørgen Johansen.

 

 

 

   

Udbygningen 2014 i billeder:

 

Primo Juli:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 Medio Juli:

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ultimo Juli:

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primo August:

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio August:

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ultimo August:

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo September:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medio September:

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ultimo September:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Oktober:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medio Oktober - Åbningsfesten.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuperBrugsen • Lynge Bytorv 17 • 3540 Lynge •

Åbningstider butik: Mandag - Søndag: 08.00 - 20.00 • Åbningstider kiosk og bager: Mandag - Søndag: 07.00-20.00